Tây Ninh

Tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
10.000m2 thỏa thuận
KCN Kizuna, KCN Lê Minh Xuân và KCN Tân Phú Trung
1000m2 - 5000m2 thỏa thuận