Quận 8

Tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
10.000m2 thỏa thuận
đường Hồ Học Lãm quận 8
10.000m2 66.000/m2/tháng
0918916008-MInh
Quận 8
600m2 75.000/m2/tháng
đường Trần Nguyên Hãn
110m2 thương lượng