Hóc Môn

Tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
10.000m2 thỏa thuận
Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
1.000m2 - 5.000m2 $ 2.9/m2/tháng