Cho thuê nhà xưởng sản xuất trong khu công nghệ cao – Quận 9

Tuesday, 08/12/2015

Lượt xem: 867

A. QUI TRÌNH ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9

 1. Giải trình công nghệ sản xuất -thời gian 05 ngày làm việc: doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết theo mẫu về dự án đầu tư nhà máy sản xuất tại khu công nghệ cao như:  Tên dự án và địa điểm thực hiện dự án, Mục tiêu đầu tư, qui mô đầu tư dự án, tổng số vốn đầu tư dự án, thời gian hoạt động của dự án, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu về lao động, dánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đề xuất ưu đãi hỗ trợ đầu tư..
 2. Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án – thời gian 15 ngày làm việc: thực hiện theo qui định của ban quản lý khu công nghệ cao về dự án có quyết định của chính phủ và dự án không có quyết định của chính phủ…
 3. Hoàn tất các thủ tục và đưa vào hoạt động sản xuất – thời gian 30 ngày làm việc: làm theo hướng dẫn của ban quản lý khu công nghệ cao về các bước thực hiện..

B. QUI TRÌNH XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9

 1. Đối với doanh nghiệp đầu tư không có chủ trương của chính phủ

cho-thue-nha-xuong-san-xuat-trong-khu-cong-nghe-cao-quan-90002

 • Doanh nghiệp đăng ký hồ sơ nộp vào Ban quản lý khu công nghệ cao về dự án đầu tư sản xuất. Đối với doanh nghiệp nước ngoài thì được hỗ trợ cho phép nộp hồ sơ trực tuyến về dự án mà doanh nghiệp muốn đầu tư.
 • Ban Quản lý khu công nghệ cao sẽ kiểm tra và có thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp sau thời gian 03 ngày làm việc.
 • Ban quản lý sẽ tiếp nhận hồ sơ và đăng ký cho doanh nghiệp nếu hồ sơ dự án phù hợp với chính sách và qui định tại khu công nghệ cao.
 • Sau 15 ngày làm việc, Ban quản lý khu công nghệ cao sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu như dự án đầu tư đạt yêu cầu.
 • Những yêu cầu về doanh nghiệp đầu tư: phải có giấy phép thành lập doanh nghiệp, ký hợp đồng đo đạc và thuê đất công nghiệp tại khu công nghệ cao, ký hợp đồng thuê nhà xưởng – văn phòng.
 • Hoàn tất thủ tục cấp phép và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

2.  Đối với doanh nghiệp có quyết định thực hiện chủ trương của chính phủ

cho-thue-nha-xuong-san-xuat-trong-khu-cong-nghe-cao-quan-90003

 • Doanh nghiệp đăng ký hồ sơ nộp vào Ban quản lý khu công nghệ cao về dự án đầu tư sản xuất. Đối với doanh nghiệp nước ngoài thì được hỗ trợ cho phép nộp hồ sơ trực tuyến về dự án mà doanh nghiệp muốn đầu tư.
 • Ban Quản lý khu công nghệ cao sẽ kiểm tra và có thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp sau thời gian 03 ngày làm việc.
 • Ban quản lý sẽ tiếp nhận hồ sơ và đăng ký cho doanh nghiệp nếu hồ sơ dự án phù hợp với chính sách và qui định tại khu công nghệ cao.
 • Sau 10 ngày làm việc, Ban quản lý khu công nghệ cao sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu như dự án đầu tư đạt yêu cầu.
 • Doanh nghiệp được phép triển khai dự án theo qui định trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

C. DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT – NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN CHO THUÊ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO QUÂN 9

 • Nhà đầu tư – doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư Lập Thành làm chủ đầu tư.
 • Tổng diện tích nhà xưởng cần cho thuê là 20 hecta, có thể chia nhỏ diện tích tùy theo qui mô của doanh nghiệp khi đầu tư nhà máy sản xuất tại khu công nghệ cao quận 9.
 • Nhà xưởng tiêu chuẩn có diện tích từ 1.000m2 trở lên
 • Thời gian cho thuê nhà xưởng phụ thuộc vào thời gian dự án đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Toàn bộ nhà xưởng được xây dựng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tư vần trực tiếp về kết cấu nhà xưởng và giá cả để doanh nghiệp nắm rõ thông tin.
 • Vui lòng liên hệ hotline: 0909.733.009

cho-thue-nha-xuong-san-xuat-trong-khu-cong-nghe-cao-quan-90000

cho-thue-nha-xuong-san-xuat-trong-khu-cong-nghe-cao-quan-91

cho-thue-nha-xuong-san-xuat-trong-khu-cong-nghe-cao-quan-9

 

Vui lòng để lại thông tin để biết chương trình bán hàng hoặc được tư vấn chi tiết hơn về dự án

Họ tên (*)

Email

Điện thoại (*)

Nội dung